Välkommen till Symbolen

Var med när Symbolen, Luleås nya Folkets Hus, växer upp! Hyresrätter, bostadsrätter, kontorslokaler och butiksytor väntar på dig.

Anmäl redan nu intresse för ditt nya boende. Vårt enda lilla motkrav är att du är med och bestämmer hur Symbolen ska bli. Det gör du genom att svara på våra frågor då och då. Ju flitigare du är på att svara desto högre köplatspoäng får du.

Inte medlem än?

Redan medlem?

Folkets Energihus AB

Vi på Folkets Energihus vill att människor med olika bakgrund och olika ekonomiska förutsättningar ska kunna bo, mötas och bedriva verksamhet i Symbolen. Vi vill också överträffa myndigheternas krav på minskad användning av energi och vi vill nå en hög ekologisk nivå då Symbolen byggs.

Man kan uttrycka sig på olika sätt. Lite torrt och faktamässigt låter det så här: Folkets Energihus AB är ett bolag som ägs till lika delar av Luleå Folkets husförening UPA och MAF Arkitektkontor. Bolagets uppdrag är att utveckla, bygga, äga och förvalta fastigheten Luleå Katten 6 och därmed förenlig verksamhet.

Pratar vi med hjärtat säger vi så här: Symbolen ska bli en inspirationskälla och kunskapsbank, både nationellt och internationellt, för hållbart byggande i kallt klimat. Huset ska stimulera till nytänkande lösningar på hur natur, människa och kultur kan samverka i stadsmiljö i norra Europa.

Dessutom brinner vi för tanken att låta ideella och kommersiella intressen samverka, så att Symbolen som byggnad ska ha en sund ekonomi under hela sin livslängd.