Välkommen till Symbolen

Var med när Symbolen, Luleås nya Folkets Hus, växer upp! Hyresrätter, bostadsrätter, kontorslokaler och butiksytor väntar på dig.

Anmäl redan nu intresse för ditt nya boende. Vårt enda lilla motkrav är att du är med och bestämmer hur Symbolen ska bli. Det gör du genom att svara på våra frågor då och då. Ju flitigare du är på att svara desto högre köplatspoäng får du.

Inte medlem än?

Redan medlem?

Symbolens sociala aspekter

Genom att förtäta Luleå centrum med en blandning av boende, handel, kultur och sociala funktioner kan staden utvecklas på ett hållbart sätt.

Symbolen ska ge förutsättningar för människor med olika bakgrund och olika ekonomiska förutsättningar att bo, mötas och bedriva verksamhet. Blandningen av upplåtelseformer bidrar till såväl social som kulturell mångfald. När Folkets hus-rörelsen bildades var husen och tillgången till samlingslokaler ett medel för att kunna påverka och delta i förändringen av samhället. För oss idag ser vi Symbolen som ett verktyg i vår ambition att påverka samhället och stadsutvecklingen. Genom den öppna dialog vi vill föra med allmänheten hoppas vi också att själva processen ska vara ett sätt att fördjupa demokratin.

Ju fler våningar desto fler sociala och ideella verksamheter kan inrymmas. Allmänt tillgängliga lokaler bör finnas både i gatuplanet och i de översta takvåningarna, där ett offentligt stadsrum med attraktiva funktioner kan erbjudas. Luleå skulle få ett efterlängtat torg - uppe i himlen.

Ett förtätat centrum behövs för att skapa balans mellan central och extern handel. Ökat boende i centrum ger mer folk i rörelse under hela dygnet och skapar mer trygghet. Blandade funktioner och ett ökat boende i centrum minskar bilberoendet i det dagliga livet. Det öppnar för nyskapande parkeringsmöjligheter såsom P-hus, infartsparkeringar eller bilpooler som borde göra att färre p-platser behövs än vad parkeringsnormen anger.