Välkommen till Symbolen

Var med när Symbolen, Luleås nya Folkets Hus, växer upp! Hyresrätter, bostadsrätter, kontorslokaler och butiksytor väntar på dig.

Anmäl redan nu intresse för ditt nya boende. Vårt enda lilla motkrav är att du är med och bestämmer hur Symbolen ska bli. Det gör du genom att svara på våra frågor då och då. Ju flitigare du är på att svara desto högre köplatspoäng får du.

Inte medlem än?

Redan medlem?

Symbolens kulturella aspekter

Kulturens betydelse för samhällsutvecklingen är obestridlig. För de som saknar makt är teater, dans, sång, poesi och konst uttrycksformer som når långt in i beslutfattarnas korridorer. Men även till de som vanligtvis inte engagerar sig i politik eller samhällsfrågor.

Kulturen ifrågasätter, provocerar, bjuder in till diskussioner, ljusar upp eller helt enkelt bara underhåller. Folkets hus-rörelsen har spelat en viktig roll för att skapa mötesplatser där kulturen kan föras ut till människor. En rörelse unik för Sverige, och en av byggstenarna i det demokratiska pusslet.

I kulturbegreppet ryms oändligt mycket. Kortfattat kan man säga att kultur står för livskvalitet och livsmiljö. Två viktiga ledord för Symbolen. I Symbolen ska kulturtraditionen från förr leva vidare. Vi vill vara ett alternativ och ett komplement för kulturutövare som avviker från den breda fåran. I projektet Symbolen finns kulturellt engagemang både i tillblivelseprocessen och i det färdiga huset. Vi önskar oss ett aktivt deltagande från Luleåborna individuellt och genom föreningar, organisationer och företag. Vi vill att Symbolen ska bli en kunskapsbank för framtidens långsiktigt hållbara byggande. Vi vill skapa en estetiskt tilltalande arkitektur med stort symbolvärde.